44963257-8 - 021 
44051418 - 021  89515-200
insta telegram1

کود آهن Champion

 

کلات آهن Champion  (10٪ Fe) کود آهن پیشرفته ای تحت تکنولوژی LMV فرانسه  می باشد.

این کلات به شکل زنجیره پلی کربنات غیر هورمونی بوده و توانایی کلات کردن 10 درصد یون آهن را دارا می باشد.
مزایای استفاده از کود آهن Champion:
•    حلالیت بالا
    جذب سریع
     کارایی در انتقال به اندام هوایی و جذب سطحی موثر به شکل محلولپاشی
•    موثر در تولید کلروفیل و فتوسنتز
    کمک به تولید برگ های بزرگ و شاداب
    کمک به جذب آهن موجود در خاک به علت بازوهای کلات کننده فعال
    لیگاند کلات کننده پایدار در اسیدیته 2 تا 12

توصیه مصرف:
بصورت محلولپاشی در بوته های جوان 30 تا40 روزه به میزان 700گرم در هزار لیتر آب و در بوته های بالغ به میزان 1 کیلوگرم در هزار لیتر آب