44963257-8 - 021 
44051418 - 021  89515-200
insta telegram1

کود ورت (Vert)

رنگ شاد زندگی, یعنی سبز
کود Vert کودی است کامل , ارگانیکی با پایه آلی و معدنی  که به علت دارا بودن نسبت متعادل از عناصر

غذایی ضمن حصول عملکرد بالا نرخ رشد و باردهی محصولات را بهبود می بخشد.
کود Vert در افزایش کیفیت محصولات جالیزی کودی است بی رقیب که کمک شایانی به خوشرنگی و شادابی محصولات می کند .
پایه ارگانیک به همراه هورمون های گیاهی و مواد معدنی کلات شده با اسیدهای آلی می تواند تضمین عملکرد در شرایط نامناسب از قبیل شوری خاک و سرما زدگی باشد .
از مزایای این کود میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
جلوگیری از توقف رشد در شرایط  تنشی
افزایش رنگ سبز در خیار گلخانه ای
افزایش رنگدانه در محصولات سر درختی (سیب،گلابی،...) و ایجاد طعم عالی
کمک به پر شدن و کاهش درصد پوکی در پسته
کمک به باردهی انار و افزایش سایز میوه
جایگزین مناسب کودهای دامی و مرغی در مزارع وباغات – بدون علف هرز

ترکیبات
مواد آلی 70%
سولفور 10%
پتاسیم 4%
نیتروژن 3%
هیومیک اسید 1%
 فسفر  3%
 Fe  3000ppm
 Mn  1500ppm
 Zn  1000ppm

توصیه مصرف:
به هنگام باردهی به مقدار 2 لیتردر هزارمتر